GO UP
Zie, luister en voel
Ik Geef Een Gezicht

Algemene gegevens

Aanvangsdatum: 1 juni, 2021
Einddatum: 31 augustus, 2023
VredesEvent Ereveld Vol Leven
Aantal deelnemers: circa 15
Wie krijgen een gezicht?

Leden van de eerste generatie Molukse Nederlanders in Nederland.

Informatie voor deelnemers

Research start: 1 juni, 2021
Research einde: 30 juni, 2022

Wat is er gebeurd?

DE 2e TWEEDE WERELDOORLOG

Op 5 mei 2020 hebben we het einde van de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar vrijheid in Nederland gevierd. In het overzeese gebiedsdeel van het Koninkrijk der Nederlanden eindigde de Tweede Wereldoorlog echter pas op 15 augustus 1945. Door het eenzijdig uitroepen van de Republiek Indonesië op 17 augustus 1945 en de daarop volgende Bersiap tijd was de vrede voor veel leden van de Nederlands-Indische, Moluks Nederlandse en Nederlands-gezinde gemeenschap nog lang niet voelbaar.

DEMOBILISATIE VAN MOLUKSE KNIL-MILITAIREN

Veel Molukkers waren in dienst van het Koninklijk Indisch Leger (KNIL). Na de overdracht van de soevereiniteit aan de Republiek Indonesia moesten zij gedemilitariseerd worden of overgaan naar het Indonesische leger. Zij kregen geen toestemming om zich te vestigen in de Molukken. De Nederlandse regering bracht de Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen tijdelijk naar Nederland. Tijdelijk werd door de politieke omstandigheden echter permanent.

Op 21 maart 1951 arriveerden in Rotterdam de eerste Molukkers, die in dienst waren van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en hun familieleden.

DE VERHALEN DOORVERTELLEN

De belangstelling naar de geschiedenis van Nederlands-Indië onder de 2e en 3egeneratie Indische en Molukse Nederlanders neemt toe. In de literatuur verschijnen tal van boeken, met een narratief vanuit Indisch, dus niet Nederlands/Hollands, standpunt geschreven. Zij geven vaak een nieuw, verhelderend inzicht in het historisch perspectief en in de maatschappelijke verhoudingen in Nederlands-Indië. Ook in de theater- en filmwereld is er een grote belangstelling voor dat verleden en voor persoonlijke verhalen.

De organisatie

Contactpersoon

 

Arthur Julia Dias-Sanaky

Projectmanager

Email: keluarga.a.dias@gmail.com

Mob.: 06 83800862

Wat gaan we doen?

De Stichting Molukkers bij de Krijgsmacht wil in samenwerking met Geef een Gezicht persoonlijke belevenissen van de eerste generatie Molukse Nederlanders op video vastleggen.

De verhalen, die we vastleggen zijn verhalen van de eerste generatie Molukkers in Nederland. Ook gebruiken we hun familiearchieven en spreken we met hun (klein)kinderen over de geschiedenis van hun (groot)ouders en wat dat voor hen betekend heeft. De documentaire en de video's, die via social media kanalen worden verspreid, geven inzicht in de onderbelichte geschiedenis van de Molukkers en vragen (meer) aandacht voor de lokale herdenkingen van de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. Het project heeft daarmee ook een educatief karakter.

Met dit project willen we de verschillende Molukse groeperingen, entiteiten, stichtingen en verenigingen met elkaar verbinden. De presentatie van de documentaire aan deelnemers en hun familieleden wordt via een livestream uitgezonden, zodat een maximaal aantal geïnteresseerden daarvan kennis kunnen nemen. Met de nationale herdenking 15 augustus 1945 in 2023 wordt het project afgesloten.

De video’s worden zodanig geproduceerd dat zij op verschillende platforms kunnen worden bekeken; een gerichte social media campagne faciliteert de verspreiding van het materiaal, dat ook beschikbaar blijft via de eigen website en overige social media kanalen.

De getroffenen

Stel een leeftijdsbereik in

0100

Sorteer op naam/leeftijd

Niets gevonden

Mede mogelijk gemaakt door

Ik Geef Een Gezicht
Doelgerichter

Ik geef een gezicht

 

Ik Geef Een Gezicht

Regisseur

Dennis Brussaard
Dennis Brussaard
dennis@geefeengezicht.nl
06 54 628 928
Dennis is verantwoordelijk voor de samenstelling en regie, beeldregistratie en videomontage.

Projectmanager

Carel Banse
Carel Banse
carel@geefeengezicht.nl
06 44 752 934
Carel is verantwoordelijk voor de website en hij is het aanspreekpunt voor de deelnemers.

Blijf op de hoogte

VredesEvent Ereveld Vol Leven