Video-project CEWIN 2019

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us
GO UP

Oorlogsverhalen krijgen een gezicht Het Nationale VredesEvent is mogelijk op alle erevelden, (oorlogs)begraafplaatsen en bij -monumenten in Nederland en daarbuiten... Ereveld Vol Leven Ik Geef Een Gezicht Stap in de schoenen van een oorlogsslachtoffer en geef hem of haar een gezicht! Lees meer - klik hier Ereveld Vol Leven Ik Geef Een Gezicht
’t Nationale VredesEvent is een jaarlijks (educatief) vredesproject op lokaal, regionaal en landelijk niveau waarbij deelnemers zich verdiepen in de levens van getroffenen, wier leven door oorlog abrupt is afgebroken.
Deze getroffenen hebben hun laatste rustplaats gevonden in een oorlogsgraf (op een ereveld, oorlogsbegraafplaats of gewone begraafplaats) of worden genoemd bij een monument of in een gedenkboek.
Het gaat hierbij om burgers én militairen, mensen zoals jij en ik.

Militairen

Burgers

Gedenkboeken

Tijdens ’t Nationale VredesEvent, dat plaatsvindt in de week voorafgaand aan 5 mei, geven zij letterlijk een gezicht aan getroffenen van om en nabij dezelfde leeftijd.
Dat doen zij online op deze website én jaarlijks tijdens een live herdenkingsevent op de locatie in de buurt.
Deze verhalen komen samen in één mediacampagne en een televisieuitzending. Daarbij spelen de achtergrond en ervaringen van de deelnemers een belangrijke rol.
Wat betekent vrijheid voor hen én waarom blijft het van belang om de oorlogsgetroffenen te herdenken?

Wanneer is

’t Nationale VredesEvent?

In 2020 hebben we 75 jaar vrijheid in Nederland gevierd, zij het in beperkte mate vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus.

In 2025 kunnen we hopelijk zonder beperkingen 80 jaar vrijheid vieren. Dat jaar, in de week voorafgaande aan Bevrijdingsdag op 5 mei, wil de Stichting Verbinding door Verbeelding het Nationale VredesEvent (NVE) organiseren.

In 2022 wordt het NVE voor het eerst gehouden met een beperkt aantal deelnemers op een beperkt aantal locaties.
Op basis van de ervaringen wordt dat aantal de volgende jaren uitgebouwd naar een streefgetal van 5.000 deelnemers in 2025, verdeeld over ca. 25 locaties in én buiten Nederland. 
Ik Geef Een Gezicht

Wat is

’t Nationale VredesEvent (NVE)?

Het NVE is een jaarlijks aangeboden (educatief) vredesproject voor alle leeftijden op lokaal, regionaal en nationaal niveau, waarbij deelnemers zich verdiepen in personen, wier leven abrupt is afgebroken door oorlog of geweld.

De deelnemers verrichten in samenwerking met nabestaanden, school, familie en vrienden onderzoek naar deze (oorlogs)getroffenen en leggen met de vergaarde gegevens online profielen aan per getroffene.

Via deze website worden de profielen openbaar gemaakt en wordt de deelnemer die de getroffene een gezicht geeft, er aan verbonden door haar/zijn eigen deelnemersprofiel.

Oorlogsgetroffenen

krijgen een gezicht

Tijdens een bijeenkomst (VredesEvent), met een specifiek format en thema, presenteren de deelnemers onder de titel ‘Ik geef een gezicht’ de door hen onderzochte getroffenen aan een zo breed mogelijk publiek.

Zij representeren daarmee het leven van de oorlogsgetroffene die (om en nabij) dezelfde leeftijd had toen zijn/haar leven werd onderbroken door oorlogsgeweld.

Daarbij leggen zij een relatie tussen de oorlogsgetroffenen en hun eigen situatie en hun specifieke achtergrond. Zo wordt de betekenis van beiden voor de hedendaagse vrede belicht.

Nieuwe generaties

met dezelfde leeftijd in het nu

Deelnemers zijn op deze manier geen afstandelijke toeschouwers meer, maar zijn daadwerkelijk onderdeel geworden van het herdenken en het vieren van de vrijheid.

De organisatoren hebben vanaf 2014 ervaring opgedaan met het werken met jongeren met hun succesvolle herdenkingsconcept ‘Ereveld Vol Leven’

Met wie wordt samengewerkt aan

 ’t Nationale VredesEvent?

Het Nationaal VredesEvent wil een raamwerk aanbieden waarbij kleinere en grotere organisaties kunnen deelnemen aan dit educatieve project.

Onze opgedane ervaring en kennis van vier edities van Ereveld Vol Leven willen we graag inzetten om het Nationaal VredesEvent professioneel te laten plaatsvinden, waarbij uitbouw naar een landelijke dekking en (internationale) aandacht en bekendheid het streven is.

Het Nationaal VredesEvent is mogelijk door geheel Nederland, in het bijzonder op of nabij oorlogsbegraafplaatsen, oorlogsmonumenten en herinneringscentra. Maar ook in de aula van een schoolgebouw of kantine van een sportvereniging. Juist door de opzet van het Nationaal VredesEvent kunnen allerlei organisaties meedoen en kunnen jongere en oudere belangstellenden deelnemers worden.

Het Nationaal VredesEvent kan in principe door heel Nederland (en daarbuiten) georganiseerd worden, afhankelijk van de lokale, regionale of landelijke belangstelling.

Nabestaanden en achterblijvers

We vragen altijd goedkeuring van betrokken nabestaanden en betrekken hen bij de opzet en uitvoering van het live herinneringsevenement. Ook worden nabestaanden als eerste in staat gesteld om hun eigen dierbare een gezicht te geven indien zij dit wensen. Dit kunnen ook (achter)kleinkinderen zijn of achtergebleven neven en nichten.

Organisaties

Er wordt nauw samengewerkt met lokale, regionale en landelijke stichtingen, verenigingen, organisatiecomités, die zich allen inzetten voor jaarlijkse herdenkingen en vieringen van vrijheid.

Begraafplaatsen

Beheerders van oorlogsbegraafplaatsen, oorlogsmonumenten en herinneringscentra en hun vrijwilligersorganisaties worden ook betrokken bij de organisatie.

Radio en tv

Verder wordt de samenwerking gezocht met lokale, regionale en landelijke omroepen (tv en radio) en de pers (dag- en weekbladen).

Scholen

Om jongeren te interesseren zijn ook de diverse onderwijsinstanties belangrijk, waaronder VMBO, MBO, HAVO, VWO, Gymnasium, HBO en Universiteiten en voorts sportverenigingen en bijvoorbeeld scoutingclubs. Ook social media worden ingezet om hen te bereiken.

Gezinnen

Verder werken we graag samen met gezinnen, kinderen en volwassenen, die zich willen inzetten om oorlogsgetroffenen een gezicht te geven.

Vrijwilligers

Iedereen die zich inzet voor of meedoet aan Het VresesEvent als deelnemer doet dit geheel vrijwillig. Ook de begeleiders in het veld die vaak een achtergrond hebben als rouw- en verliesdeskundige.

Ik Geef Een Gezicht Herdenken.TV

Sponsoren

Bedrijven, netwerkorganisaties kunnen als sponsor of ambassadeur optreden voor lokale, regionale en landelijke activiteiten van het Nationaal VredesEvent.

Donateurs

Een lokaal, regionaal of landelijk georganiseerd Nationale VredesEvent kan worden ondersteund door individuele donateurs.

Fondsen

Tot slot zijn de fondsen in Nederland belangrijk om het Nationale VredesEvent mede financieel mogelijk te maken.

Herdenken.TV Herdenken.TV
Herdenken.TV
Herdenken.TV

Op welke wijze krijgt ’t Nationale VredesEvent een landelijke uitstraling?

De Stichting Verbinding door Verbeelding verzorgt de algehele organisatie en coördinatie. 

Daarnaast zorgt de stichting, in goed overleg met de lokale organisatie(s) onder meer voor:

 • een eenduidig merk en uitingen daarvan;
 • aansluting op onze website Ik Geef Een Gezicht met profielen van deelnemers en oorlogsgetroffenen;
 • ruimte op Herdenken.TV met online videostreaming en mogelijkheden tot terugkijken van het event gedurende het hele jaar;
 • een draaiboek voor het event;
 • (coördinatie van) ondersteuning bij onderzoek;
 • sponsorpakketten;
 • marketingtools, (ondersteuning) bij financiering;
 • videoregistratie, fotografie, flyers;
 • contacten met de (regionale) omroepen.
Enkele voorbeelden

In oktober/november 2021 hebben scholieren en studenten zich via een speciaal ontworpen website ‘www.ikgeefeengezicht.nl’ en andere social mediakanalen gemeld.

De organisatie maakt in december 2021 op basis van de mogelijkheden op het Ereveld, de leeftijd en variëteit van de aanmeldingen een selectie van ca. 500 personen.

Zij worden elk gekoppeld aan een oorlogsgetroffene op een Ereveld, oorlogsbegraafplaats of monument.

Van de organisatie en bijbehorende instanties ontvangen zij gegevens, zoals naam, leeftijd, plaats van overlijden en wat verder al bekend is van de getroffene.

Vervolgens gaan de deelnemers via nabestaanden en familie en met behulp van vrienden, instanties en social media op zoek naar meer gegevens om het leven van betrokkene te presenteren met eigen video’s, foto’s en verhalen.

Wie was deze persoon? Welke toekomstplannen had deze? Wat is er precies gebeurd, waardoor diens leven abrupt is afgebroken? 

Japanse Internering slachtoffers

Jappenkamp is een nog gebruikelijke Nederlandse benaming voor Japanse interneringskampen, dat wil zeggen plaatsen waar burgers of krijgsgevangen militairen gedurende de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) gedwongen waren te blijven op last en onder toezicht van het Japanse gezag.

Nederlanders werden door de Japanse bezetter, als staatsburgers van landen waarmee Japan direct in oorlog was, beschouwd als ‘vijandelijke buitenlanders’.

Er was sprake van een harde en wrede behandeling van zowel burger- als krijgsgevangenen, soms met de dood tot gevolg. Ook was er een groot tekort aan voedsel, water en medicijnen.

Besmettelijke ziekten, mede veroorzaakt door slechte sanitaire voorzieningen, hadden vrij spel en kostten aan duizenden het leven. De term interneringskamp is omstreden.

Verzetsgroep Jan LeGriep

Jan le Griep, uitbater van een café aan het Spui in Den Haag en vader van drie kinderen, richtte in oktober 1940, al enkele maanden na het begin van de Duitse bezetting, samen met enkele vrienden de verzetsgroep “Leve de koningin“ op.

Na een fusie met andere groepen kreeg de nieuwe groep de naam “Nederland voor Oranje” en werd Le Griep commandant van de afdeling in Den Haag. Zijn groep hield zich onder meer bezig met het verzamelen van inlichtingen voor de Geallieerden, smokkelen van wapens en het verspreiden van illegale pamfletten.

Begin 1942 maakte de groep een plan om de HTM-garage in Scheveningen op te blazen, omdat zich daarin auto’s van de Duitse Marine bevonden. Echter, voordat de verzetsgroep de aanslag kon uitvoeren werd het plan verraden door de collaborateur Anton van der Waals, die in hun verzetsgroep was geïnfiltreerd.

De Duitser wisten vervolgens meerdere leden van de groep te arresteren. Le Griep werd ter dood veroordeeld en op 26 oktober van dat jaar gefusilleerd in het Fort bij Rijnauwen, een plek waar de Duitsers tijdens de oorlog honderden executies hebben uitgevoerd.

Het lichaam van Le Griep werd op last van de Duitsers gecremeerd en afgevoerd naar Duitsland. Op 7 mei 1954 is zijn urn bijgezet op het Ereveld Loenen. Jan le Griep’s naam is opgenomen in de Erelijst van Gevallenen 1940-1945.

Verhalen in de profielen

Alle informatie over de getroffene wordt verzameld op deze website ‘www.ikgeefeengezicht.nl’.

Hier stelt de deelnemer zich (online) voor en maakt een profiel voor de getroffene.

Vast onderdeel is dat de deelnemer aangeeft wat de betekenis van het leven van de getroffene voor de deelnemer is en wat vrijheid voor hem of haar betekent.

 • Is oorlog voor mij dichtbij of ver weg?
 • Wat betekent vrijheid voor mij?
 • Hoe kan ik bijdragen aan vrede en vrijheid?

Deelnemersprofielen voorbeelden

representant 1 geeft een gezicht

representant 2 geeft een gezicht

representant 3 geeft een gezicht

representant 4 geeft een gezicht

representant 5 geeft een gezicht

representant 6 geeft een gezicht

representant 7 geeft een gezicht

De uitvoering en landelijke uitstraling

Het VredesEvent in alle media

In de eerste week van mei vindt het Nationaal VredesEvent plaats, dat om 14.00 uur begint. Daarvoor komen de deelnemers met hun familie, eventueel ook nabestaanden van de onderzochte oorlogsgetroffenen en een breed publiek samen. 

Het VredesEvent wordt regionaal georganiseerd en vastgelegd in beeld volgens een op maat gemaakt draaiboek.

De deelnemers zitten in het publiek, terwijl de opening wordt verzorgd door een presentator. Bekende artiesten en/of deelnemers treden op met een speciaal geschreven themanummer. Een aantal deelnemers wordt uitgenodigd een getroffene te presenteren en hun eigen verhaal te vertellen. 

De voorbereidingen van een aantal deelnemers, het lokale VredesEvent en de ervaringen en reacties van deelnemers, nabestaanden en het publiek worden op video vastgelegd.

Vanuit deze verschillende locaties wordt een documentaire van ca. 90 minuten gemonteerd, die op regionale en landelijke tv-stations wordt uitgezonden.

Binnen iedere regio met een eigen focus.

Daarna blijven de regionale en landelijke documentaire(s) beschikbaar via de eigen website. Deelnemers kunnen die ook op hun eigen social mediakanalen plaatsen.

Doe je mee? Laat ons weten op welke wijze!

Continuïteit. Ook na het jaarlijkse Nationaal VredesEvent kunnen deelnemers de profielen van de oorlogsgetroffenen op de website aanvullen. Daardoor kunnen deelnemers en anderen gedurende het gehele jaar betrokken blijven bij het Nationaal VredesEvent.

Van lokaal naar nationaal. Vanaf 2022 wordt het Nationaal VredesEvent kleinschalig met ca. 500 deelnemers en maximaal twee locaties opgestart.

In 2025 moet het Nationaal VredesEvent zijn uitgegroeid tot ca. 5.000 deelnemers op meer dan twintig locaties. Een landelijke tv-uitzending rondt het Nationaal VredesEvent 2025 af. Vervolgens wordt bekeken hoe het Nationaal VredesEvent daarna jaarlijks georganiseerd en gefinancierd kan worden.

Op de website www.herdenken.tv zijn diverse jaarlijkse producties te vinden, die voor herdenkingen zijn gerealiseerd door bedenker van het Nationale VredesEvent, Dennis Brussaard. De kennis en ervaring opgedaan met deze producties worden gedeeld met de organisatoren van het Nationale VredesEvent.