GO UP
VredesEvent Ereveld Vol Leven
Dennis Brussaard
Dennis Brussaard | Initiatiefnemer
Tijdens het Nationale VredesEvent verbinden we ons eigen Nederlandse oorlogsverleden aan de (dreiging van) oorlogen om ons heen. 
Tachtig jaar geleden werden in Europa miljoenen levens abrupt onderbroken door oorlogsgeweld, uitsluiting en onderdrukking. 
Het is pijnlijk om te constateren dan we anno 2022  met onze neus op de feiten worden gedrukt door de oorlog in Europa.
Dit zorgt tot op de dag van vandaag voor ontzettend veel pijn en verdriet bij de achterblijvers. 
Terwijl onze maatschappij steeds meer verdeeld raakt en versnipperd, groepen mensen en meningen worden gedemoniseerd en ontbinding van de samenleving in de hand wordt gewerkt, breekt op nog geen 2 uur vliegen vanaf Nederland een oorlog uit in Oekraïne.
Hoe zorgen we in dit tijdperk nog voor besef en verbondenheid? 
Op welke manier kunnen we elkaar de hand reiken? Laten zien dat oorlog altijd verliezers brengt?
Vrede & veiligheid vragen om verbondenheid en daar kan iedereen een bijdrage aan leveren, hoe groot of klein ook.
Dat begint bij jezelf, op het schoolplein, in de klas, op straat en bij de voetbalclub. 
Wie je ook bent, wat je ook voelt en waar je ook vandaan komt
Wat hebben deze verhalen ons te vertellen? 
Hoe heeft het zover kunnen komen dat onschuldige mensen het slachtoffer werden (en nog steeds worden) van tirannie en geweld?
Wat is er gebeurd waardoor bepaalde groepen zich superieur voelen? Ook binnen onze eigen samenleving.
Nog geen 80 jaar na de tweede wereldoorlog bouwen wij een brug naar het heden en willen wij jou laten nadenken over de vraag: “Wat draag ik zélf bij aan vrede en veiligheid binnen onze huidige maatschappij?” 
Dit gaat niet alleen over één specifieke dag maar het héle jaar door.
Ons eigen oorlogsverleden maakt zichtbaar hoe vreselijk mis het kan gaan wanneer geweld en onderdrukking de overhand krijgen.
Tijdens het Nationale VredesEvent roepen we iedereen op om een statement te maken tegen alle vormen van machtsmisbruik en polarisatie, tegen onverschilligheid en de gedachte dat een ander de maatschappelijke problemen van deze tijd wel zal oplossen.
Als initiatiefnemer ben ik hard op zoek naar medestanders en sponsoren om op de Internationale Dag van de Vrede samen een statement te maken tegen oorlogsgeweld, uitsluiting en onderdrukking.
In Nederland en ver daarbuiten.
Waarom zou ik een oorlogsslachtoffer een gezicht geven?
Oorlogsslachtoffers zijn mensen die geconfronteerd worden met oorlogshandelingen die de dood of diepgaande trauma’s tot gevolg hebben.
Mensen met dromen en toekomstverwachtingen verliezen alle hoop en perspectief op een vreedzaam leven of sterven door bruut geweld.
Het gaat vaak om gewone mensen waarmee we ons kunnen identificeren.
Mensen zoals jij en ik.
Wat kunnen wij leren van de verhalen over oorlogsslachtoffers: verhalen over verzet, kolonisatie, antisemitisme, groepsdruk, vluchten en onnadenkend en naïef de verkeerde mensen volgen.
Juist nú. 
Door het verstrijken van de tijd groeien nieuwe generaties op die geen affiniteit meer hebben met ons eigen oorlogsverleden. 
Het begrip van leven in vrede en veiligheid en daarmee de keiharde gevolgen van oorlog mogen niet langer vervagen. 
Daarom geef jij een oorlogsslachtoffer een gezicht. 
Samen stilstaan bij welke betekenis leven in vrede en veiligheid nog heeft, verbindt jong en oud. 
En geeft een ieder het besef dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn.
Door een oorlogsslachtoffer een gezicht te geven, geef jij zijn of haar verhaal door. En daarmee de lessen die eruit getrokken moeten worden. 
Zo maken we samen een statement tegen oorlogsgeweld, uitsluiting en onderdrukking.

Videotrailer concept Nationale VredesEvent vanaf 2022 (07:00)

Nederlandse burgers en militairen zijn sinds 1940 betrokken geweest bij verschillende oorlogen en conflicten. Veel jongere generaties zijn hier niet van op de hoogte.
In onderstaande beeldcompilatie laten wij daarom belangrijke fragmenten zien.
In de video laten we zien hoe Nederlandse burgers en militairen in actie komen voor vrede, zonder uitsluiting en discriminatie.
 
Iedere deelnemer verdiept zich in zekere mate in het verhaal van het oorlogsslachtoffer. Wie was het? Welke leeftijd had hij of zij? 
Wij stellen jou de vraag:
“Wat is jouw bijdrage aan onze vrede en veiligheid?”
“Wie geef jij een gezicht en waarom?”

De video start hierboven wanneer je op de play button klikt. Verder op deze pagina lees je meer over de opzet.

Beeldcompilatie van opnamen gemaakt in opdracht van: De Oorlogsgravenstichting, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, de Hannie Schaft Stichting, Eerebegraafplaats Bloemendaal en vele anderen. Met o.a. dank aan het vfonds.

Producent: Herdenken.tv | samenstelling en regie: Dennis Brussaard | videodesign: Michael van Amstel | Sounddesign: Leroy Evers | Drone: Dennis Brussaard | Muziek: Yves Vroemen

Klik op bovenstaande afbeelding en laat jouw email adres achter. Zo blijf je op de hoogte!

Vrede is een werkwoord. Het zit hem in de beweging van jou, van mij, van ons allemaal.

  • Als mensen oorlog kunnen voeren, kunnen ze ook vrede maken;
  • In vrijheid leven betekent niet dat we alles kunnen doen en laten;
  • Vrede is een voortdurende strijd tegen uitsluiting en jezelf superieur voelen ten opzichte van de ander;
  • De vrede bewaren kost minder slachtoffers dan oorlog voeren;

Oorlog is kostbaar. Vrede onbetaalbaar.

Herdenken.tv
Herdenken.tv
Wanneer je vanuit je eigen identiteit iemand een gezicht geeft (Joods, verzet, militair, gezinnen, etc.) laat je zien dat je staat voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit.
We maken geen onderscheid tussen bevolkingsgroepen, afkomst of beroepsgroepen. Ook niet tussen politieke of religieuze overwegingen.
We vormen allemaal een onderdeel van onze maatschappij wanneer het gaat om het in stand houden van de vrede.
Door iemand een gezicht te geven toon je jouw verbondenheid en stel je jezelf de vraag: “Draag ik in het hier en nu (voldoende) bij aan vrede en veiligheid?”
Hoe dan?
Inspireer anderen hiermee!

Waarom niet op 4 mei?

En internationaal?

Waarom niet op 4 mei?
De officiële 4 mei herdenking richt zich op de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt op traditionele wijze en dat moet zo blijven zolang daar belangstelling voor is.
Wij willen echter alle oorlogen en conflicten erbij betrekken en dit wellicht samen met Europese partners organiseren.
We willen uitleggen wat de betekenis en reden is van alle herdenkingen. Binnen de context van onze huidige samenleving en de situatie in Europa en daarbuiten.
Door deze levendige en betrokken vorm sta jij er als deelnemer middenin.
Actief. Betrokken. Samen met jouw verhaal en achtergrond geef jij letterlijk een gezicht aan een oorlogsslachtoffer.
 
Dat betekent dat je op of rond dodenherdenking zeker een oorlogsslachtoffer een gezicht kunt geven.
Natuurlijk kan en mag dat, we moedigen dat zelf aan! Ereveld Vol Leven is daar een voorbeeld van.
Je kunt het hele jaar door een gezicht geven tijdens een specifieke herdenking of bezoek aan een oorlogsmonument of -graf. 
Stuur hiervan een foto of video naar ik@geefeengezicht.nl en wij publiceren deze via de verschillende kanalen. 
Tijdens het VredesEvent op 21 september zetten we de beelden hiervan in ons jaaroverzicht. 
En maken bekend hoeveel oorlogs-slachtoffers het hele jaar door een gezicht hebben gekregen!
We portretteren enkele jonge en oudere deelnemers zodat zij hun verhaal kunnen delen tijdens het event.
Voor dat het zover is, willen we dit platform eerst verder uitbouwen. Door profielen van oorlogsslachtoffers te publiceren met hun verhaal.
Binnenkort kan iedereen een eigen deelnemersprofiel aanmaken. 
Je kunt dan jouw eigen profiel koppelen aan dat van iemand die door oorlogsgeweld om het leven is gekomen (getroffenenprofiel).
Wanneer we voldoende partners hebben gevonden kunnen we starten met de organisatie van een het Nationale VredesEvent op de Internationale Dag van de Vrede (21 september dus).
Dat betekent een bijzonder televisieprogramma met oorlogsveteranen, achterblijvers, deelnemers en muzikanten die samen met jou een statement maken tégen oorlogsgeweld, uitsluiting en onderdrukking.
Natuurlijk hopen we op heel veel deelnemers en internationale interesse.
Herdenken.tv
Herdenken.tv
Herdenken.tv
Herdenken.tv
Herdenken.tv
Herdenken.tv

Onze eigen oorlogsgeschiedenis belicht

Tweede Wereldoorlog

Holocaust

Verzet

Nederlands-Indië

Vredesmissies

Oorlogen anno 2022

 

Het Nationale VredesEvent vindt jaarlijks plaats op een locatie die belangrijk is voor onze eigen oorlogsgeschiedenis. 
Jaarlijks lichten we enkele thema’s uit die speciale aandacht vestigen op de verhalen van toen en nu die ons inspireren en verbinden.
Kleine en grote verhalen over gewone mensen die bijzondere dingen deden. En over bijzondere mensen die dat binnen onze hedendaagse samenleving óók doen.
Tijdens het VredesEvent brengen we hun verhalen bij elkaar en maken we de brug van het verleden naar het heden tijdens een anderhalf uur durende televisiespecial.
We volgen enkele deelnemers en nabestaanden op film om op die manier hun verhaal naar buiten te brengen.
De centrale vraag is op welke wijze we aansluiting kunnen vinden bij jongere doelgroepen die veelal niet uit eigen ervaring weten wat oorlog daadwerkelijk betekent en dat oorlog altijd meer kost dan het oplevert.
Uiteindelijk moet er een heel ander besef ontstaan: dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Daar moet je zelf mee aan de slag.

Ereveld Vol Leven op Nationaal Ereveld Loenen 2016 - 2018 (09:00)

Wie krijgen een gezicht?

Wat krijgt een gezicht:

Onderduikers
Verzetsmensen
Burgers & Militairen 
Vluchtelingen
Joden
Sinti’s
Roma’s
Homo’s
Politieke gevangenen
Geallieerden 
Veteranen
Geüniformeerde diensten
De Holocaust 
Razzia’s 
Represailles
Concentratie- en vernietigingskampen
Gevangenissen 
Bombardementen
Dwangarbeid
Op de vlucht voor gevaar
Bersiap
Kolonisatieoorlogen
Peacekeeping

Concept ceremonie Ik Geef Een gezicht (08:00)

Herdenken.tv

Vredesmissie militairen krijgen een gezicht

Jong en oud komt in beweging door de slachtoffers haast aanraakbaar te maken.

Jong en oud komt in beweging door de slachtoffers haast aanraakbaar te maken.
Zo geven zij samen onze geschiedenis vorm door te laten zien in welke levensfase hun leeftijdsgenoot het leven werd ontnomen door oorlogsgeweld.
De Tweede Wereldoorlog, de oorlog in voormalig Nederlands-Indië, in Korea en Vredesmissies hebben miljoenen Nederlanders het leven gekost.
Iedere deelnemer heeft zicht verdiept in het leven van zijn of haar omgekomen leeftijdsgenoot en deelt dit online, met de bezoekers en kijkers. 
Dat kan landelijk, regionaal of lokaal gedaan worden. Met ruimte voor eigen initiatieven.
Door heel Nederland krijgen vooral burgers, maar ook oorlogsgraven, -monumenten en beladen locaties op die manier een gezicht.
Gesneuvelde militairen en andere mensen die ambtshalve betrokken waren bij een oorlogshandeling krijgen óók een gezicht.
Bij hen staat een militaire of geüniformeerde dienst.
Herdenken.TV
Ik Geef Een Gezicht
Ik Geef Een Gezicht
Wie krijgen een gezicht (door heel Nederland)?
enkele voorbeelden
(opnamen vinden het hele jaar door plaats op de verschillende locaties en komen tijdens het VredesEvent bijeen).
√ 49 mannen die als represaille werden doodgeschoten bij Kamp Amersfoort;
√ Omgekomen gezinnen door de vlucht uit Breda (Nationaal Ereveld Loenen);
√ Het Jodentransport naar de verschillende kampen;
√ 46 mannen die werden doodgeschoten bij het Rademakersbroek (Nationaal Onderduikmuseum Aalten);
√ Kindertransporten vanuit Kamp Vught;
√ 150 doodgeschoten mannen bij de Waalsdorpervlakte (Oranjehotel);
√ Doodgeschoten verzetsmensen die liggen begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal (Hannie Schaft);
√ 159 omgekomen Nederlandse vredesmissie soldaten die door heel Nederland liggen begraven, sommige van hen in een oorlogsgraf;
√ Geallieerden die liggen begraven op de verschillende erevelden in Nederland, zoals het Canadese, Sovjet en Amerikaanse ereveld.
<
Voorbeeld verzet: Hannie Schaft krijgt een gezicht (04:30)
Ik Geef Een Gezicht
Ik Geef Een Gezicht VredesEvent
Ik Geef Een Gezicht

Jaarlijks kiezen we een aantal locaties die oorlogsgerelateerd zijn:

De brug naar het heden

Tegenwoordig raakt onze maatschappij weer steeds meer verdeeld en versnipperd, waardoor groepen mensen en meningen worden gedemoniseerd en ontbinding van de samenleving in de hand wordt gewerkt.
Hoe zorgen we in dit tijdperk nog voor vrede, inclusiviteit en medemenselijkheid?

De video start hierboven wanneer je op de play button klikt. 

VredesEvent
VredesEvent
Het Nationale VredesEvent legt nadrukkelijk de brug naar het heden. Denk aan zinloos geweld, homohaat, discriminatie… en natuurlijk de oorlogen om ons heen.
Het is zeker niet ondenkbaar dat daarmee ook andere monumenten en gedenkplekken een gezicht krijgen door achterblijvers en betrokkenen.
Denk aan het Homomonument, of een plek waar de slachtoffers van het slavernijverleden worden herdacht.

Ook buiten onze eigen grenzen

VredesEvent
Ik Geef Een Gezicht
Ik Geef Een Gezicht
Door de verbinding met de Nederlandse oorlogsslachtoffers die een gezicht hebben gekregen en we de nabestaanden over hun ervaringen hebben gehoord, maken we de verbinding met de oorlogsslachtoffers van oorlogen anno 2022.
Ook zij krijgen een gezicht doordat oorlogsvluchtelingen hun verhaal met ons delen binnen het perspectief van hún én onze eigen oorlogsgeschiedenis.
We zien en horen het verhaal van oorlogsvluchtelingen die op de vlucht voor geweld naar Nederland zijn vertrokken en verblijfstatus hebben gekregen:
Wat betekent dit voor hen?
Wat hebben zij ons te vertellen?
Hoe zien zij vrede en veiligheid nu en in de toekomst voor zich?
Zij geven een gezicht aan al die slachtoffers die buiten Nederland nog steeds dagelijks leven in oorlogsomstandigheden.
 
Ik Geef Een Gezicht
Ik Geef Een gezicht

Met ruimte om de grenzen te verleggen...

VredesEvent Ik Geef Een Gezicht
VredesEvent Ik Geef Een Gezicht
Het Nationale VredesEvent wordt ontwikkeld tijdens de fase waarin de laatste directe ooggetuigen van de strijd tegen de nazi’s ons ontvallen.
Dat betekent dat er ruimte komt om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om bij het jaarlijkse event op de Dag van de Internationale Vrede óók jongeren en nabestaanden te betrekken die de Tweede Wereldoorlog vanaf de andere kant hebben beleefd binnen hún eigen (Duitse) familieverhaal.
Duitsland heeft als agressor óók te kampen met een traumatisch oorlogsverleden. De vragen die wij Duitse jongeren en nabestaanden kunnen stellen, zijn:
Hoe beleven Duitse jongeren en hun ouders dat?
Wat betekent dit voor hen?
Hoe zien zij vrede en veiligheid nu en in de toekomst?
Tegelijkertijd kunnen we ons afvragen wat dit verleden nog steeds met ons en de directe nabestaanden doet.
Het antwoord hierop kunnen wij niet geven, net zoals op vele vragen hierboven.
Wel kunnen wij dergelijke thema’s bespreekbaar maken en aftasten wat wel en niet nodig is om echt te kunnen zeggen: Dit nooit meer!
VredesEvent Ik Geef Een Gezicht
Duitse begraafplaats Ysselsteijn (Limburg) waar 31.714 dode (voornamelijk) Duitse militairen liggen vanaf 17 jaar oud.

Persoonlijk, toegankelijk, voor jong en oud

Heb je vragen, ideeën? Wil je meewerken achter de schermen of meedoen als representant? Ben je iemand die graag ziet dat een (oorlogs)monument of -begraafplaats in de buurt eens de aandacht krijgt?
Laat het ons weten! Het VredesEvent staat nu nog in de kinderschoenen en alle feedback is meer dan welkom!
Momenteel zijn we in gesprek met diverse partners, waaronder een publieke omroep en enkele regionale omroepen.
Natuurlijk zoeken we verbinding met de verschillende oorlogsgerelateerde instanties en organisaties.
Het is een behoorlijke uitdaging die we wellicht samen met jou aan kunnen gaan. 
Bovenstaande informatie is nog een concept dat nog vele ontwikkelingen zal moeten doorstaan. Maar het begin is er!
Doe je mee?
Dennis Brussaard – Director Nationale VredesEvent
 

dennis@geefeengezicht.nl

Regionale omroepen volgen deelnemers en nabestaanden uit hun eigen regio
Voorbeeld L1, Omroep Brabant, Omroep Zeeland, Omroep Gelderland

Verhalen over de Holocaust

Het echtpaar Wijler
Het Joodse gezin Meijers
Louk de Liever

Vredesmissies na 1945

Mark Leijsen
Timo Smeehuijzen
Tom Krist 

Kampgevangenen (1942-1945)

Getuigenissen van oud-gevangenen: Nicolaas Snaas
Verzetsverhalen vertelt vanuit de achterblijvers: Jean van Geuns
Het verhaal van de familie Rijper

Verhalen van het verzet (1940-1945)

Han Gelder
Familie Smink | Brouwer
De familie Ter Morsche
Dominee Ader
Verzetsstrijder Jan Le Griep
Leendert Schijveschuurder
Walraven van Hall
Jonetta ter Borg

Levensverhalen

Hannie Schaft van Baby tot Student
1941 – en in de oorlog
Hannies nalatenschap

Slachtoffers van repressailles

Oud-gevangene Henk Haan
Het verhaal van Johan Thomas
Het verhaal van Bas van der Starre

Generatie op generatie

De vlucht van Breda: Liane van Bredee
De vlucht van Breda: De familie van der Linden
Bente Alwijcher
Oorlogstijd rond Amersfoort en Leusden: Riet Tolboom

Geallieerden

Sovjet militairen: Arsen Asanisjvili
Amerikaanse militairen: Bill Moore

Nederlands-Indië

Sjors van der Panne bezoekt erevelden op Java
Oorlog in Nederlands-Indië: Vic Toers Bijns

Verhalen met muziek

Afscheidsbrief Johannes Bovenkamp
Kamp Amersfoort Familiekoor en Sjors van der Panne
Opening met solisten Amersfoorts Jeugdorkest en carrillon
Nationaal Ereveld Loenen  mei 2018 opening muziek
Opening met Amersfoorts Jeugdorkest tijdens corona
100 jaar Hannie Schaft met Wyke van Weelden
Sjors van der Panne op Java

Met school naar een ereveld

Scholieren bezoeken Ik Geef Een Gezicht en ervaren het zelf
Viral spot
VredesEvent Ereveld Vol Leven
Volg ons via Facebook, Instagram of meld je aan om mee te doen of op de hoogte te blijven