GO UP
VredesEvent Ereveld Vol Leven
Dennis Brussaard
Dennis Brussaard | Initiatiefnemer
Hoe geven we vorm aan inclusiviteit en medemenselijkheid terwijl de maatschappij om ons heen juist verdeeld en versnipperd raakt?
We zien dagelijks dat groepen mensen en meningen worden gedemoniseerd. Polarisatie zorgt voor ontbinding in plaats van de noodzakelijke verbinding.
Vrede vraagt om verbondenheid waaraan je zelf een bijdrage moet leveren. Hoe groot of klein ook.
Dat begint jezelf, op het schoolplein, in de klas, op straat, bij de voetbalclub. Wie je ook bent, wat je ook voelt en waar je ook vandaan komt.
Tijdens het Nationale VredesEvent verbinden we ons eigen oorlogsverleden met onze eigen vrijheid waarvoor ooit zo gevochten is.
Met als gevolg de miljoenen levens die abrupt werden onderbroken van mensen zoals jij en ik. Met een veelvoud aan pijn en verdriet bij de achterblijvers. Tot op de dag van vandaag.
Wat hebben deze verhalen ons te vertellen?  
Hoe heeft het ooit zover kunnen komen dat onschuldige mannen en vrouwen, jongens en meisjes het slachtoffer werden van tirannie en geweld? Er geen weg meer terug was omdat de ander zich superieur waande?
Met de centrale vraag, nog geen 80 jaar later: Wat draag ik binnen onze huidige maatschappij zélf bij aan onze vrede en veiligheid? Niet alleen op een specifieke dag maar het héle jaar door?
Waarom geef ik een gezicht aan een oorlogsslachtoffer?
Tijdens het Nationale VredesEvent roepen we iedereen op om een statement te maken tegen alle vormen van machtsmisbruik en polarisatie. Tegen de onverschilligheid en de gedachte dat de ander het wel op zal lossen.
Ons eigen oorlogsverleden, met alle polariteiten en dynamieken die we aan te kijken hebben, maakt zichtbaar hoe vreselijk mis het kan gaan door de ander als minderwaardig te beschouwen, als ‘untermensch’?
Wat hebben onze eigen oorlogsslachtoffers ons daarover te vertellen? Wat hebben wij hiervan te leren?
Verhalen over verzet, kolonisatie, antisemitisme, groepsdruk, op de vlucht zijn en klakkeloos achter iemand aanlopen zonder jezelf iets af te vragen.
Over mensen die hiermee ongewild werden geconfronteerd en waarmee we ons zelf kunnen identificeren omdat het mensen waren zoals jij en ik. Met dromen en toekomstverwachtingen.
Zonder dat collectieve geheugen en oog voor alle kleine en grote persoonlijke verhalen van gewone mensen, komen we geen stap verder en ligt versnippering en polarisatie op de loer. Juist nú.
Want het valt niet te ontkennen dat door het verstrijken van de tijd, inmiddels ook hele generaties opgroeien die geen enkele affiniteit meer hebben met ons eigen oorlogsverleden. Niet alleen in Nederland maar ook buiten onze grenzen.
Daarmee lijkt ook het begrip te vervagen welke betekenis leven in vrede en veiligheid nog heeft. En wat de basis is van oorlog.

Videotrailer concept Nationale VredesEvent vanaf 2022 (07:00)

Nederlandse burgers en militairen zijn sinds 1940 betrokken geweest bij verschillende oorlogen en conflicten.
In onderstaande beeldcompilatie duiden we deze oorlogen omdat blijkt dat veel jongere generaties hier geen idee van hebben. 
En bieden we een kijkje naar de mogelijkheden om door heel Nederland burgers en militairen in beweging te zetten om te laten zien dat wij allemaal staan voor vrede zonder uitsluiting en discriminatie.
Hoe we dat kunnen realiseren willen we met elkaar bedenken en delen. En elkaar blijven inspireren. Met prachtige voorbeelden uit onze samenleving toen en nu. 
Dat doen we tijdens de ontmoeting op een ereveld, tijdens een ceremonie, bij een bezoek aan een oorlogsgraf en -monument, herinneringscentrum of museum. 
En tijdens het Nationale VredesEvent. Met de vraag:
Voor wie sta jij stil? Wie geef jij een gezicht en waarom?

De video start hierboven wanneer je op de play button klikt. Verder op deze pagina lees je meer over de opzet.

Beeldcompilatie van opnamen gemaakt in opdracht van: De Oorlogsgravenstichting, Nationaal Monument Kamp Amersfoort, de Hannie Schaft Stichting, Eerebegraafplaats Boemendaal en vele anderen. Met o.a. dank aan het vfonds.

Producent: Herdenken.tv | samenstelling en regie: Dennis Brussaard | videodesign: Michael van Amstel | Sounddesign: Leroy Evers | Drone: Dennis Brussaard | Muziek: Yves Vroemen

Klik op bovenstaande afbeelding en laat jouw email adres achter. Zo blijf je op de hoogte!

Vrede is een werkwoord. Het zit hem in de beweging van jou, van mij, van ons allemaal.

  • Als mensen oorlog kunnen voeren, kunnen ze ook vrede maken;
  • In vrijheid leven betekent niet dat we alles kunnen doen en laten;
  • Vrede is een voortdurende strijd tegen uitsluiting en jezelf superieur voelen ten opzichte van de ander;
  • De vrede bewaren kost minder slachtoffers dan oorlog voeren;

Oorlog is kostbaar. Vrede onbetaalbaar.

Herdenken.tv
Herdenken.tv
Wanneer je vanuit je eigen identiteit iemand een gezicht geeft (Joods, verzet, militair, gezinnen etc) laat je zien dat je staat voor diversiteit en gelijkwaardigheid.
Inclusiviteit.
We maken geen onderscheid tussen bevolkingsgroepen, afkomst of beroepsgroep.
Ook niet politiek of religieus.
We vormen allemaal een onderdeel van onze maatschappij wanneer het gaat om het in stand houden van de vrede. 
Door iemand een gezicht te geven toon je jouw verbondenheid.
En stel je jezelf de vraag: Draag ik zelf in het hier en nu bij aan vrede en veiligheid?
Hoe dan? Inspireer hiermee anderen!

Waarom niet op 4 mei?

En internationaal?

De officiële 4 mei herdenking richt zich op de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt op traditionele wijze en dat moet zo blijven zolang daar belangstelling voor blijft.
Wij willen alle oorlogen en conflicten erbij betrekken, en dat wellicht in de toekomst samen doen met Europese partners.
We willen juist uitleggen wat de betekenis en reden is van alle herdenkingen.
Door een meer levendige en betrokken vorm te ontwikkelen, zodat je er als deelnemer middenin staat.
Ergens voor staat. Actief. Betrokken. Samen met jouw eigen verhaal en eigen achtergrond.
Dat betekent niet dat je op of rond 4 mei oorlogsslachtoffers géén gezicht kunt geven. Natuurlijk kan en mag dat, we moedigen dat zelfs aan!
Je kunt het hele jaar door een gezicht geven tijdens een specifieke herdenking. 
Tijdens het VredesEvent brengen we de beelden ervan in ons jaaroverzicht en maken we bekend hoeveel oorlogsslachtoffers het hele jaar door een gezicht hebben gekregen.
Herdenken.tv
Herdenken.tv
Herdenken.tv
Herdenken.tv
Herdenken.tv
Herdenken.tv

Onze eigen oorlogsgeschiedenis belicht

Tweede Wereldoorlog

Holocaust

Verzet

Nederlands-Indië

Vredesmissies

Oorlogen anno 2022

 

Het Nationale VredesEvent vindt jaarlijks plaats op een locatie die ons iets te vertellen heeft over onze eigen oorlogsgeschiedenis. 
Jaarlijks lichten we enkele thema’s uit die speciale aandacht krijgen.
Met aandacht voor de verhalen die ons inspireren en verbinden. 
 
Van toen en nu. 
 
Kleine en grote verhalen over gewone mensen die bijzondere dingen deden. 
En over bijzondere mensen die dat binnen onze samenleving óók doen.
Tijdens het VredesEvent brengen we hun verhalen bij elkaar en maken we de brug van het verleden naar het heden tijdens een anderhalf uur durende televisiespecial. 
We volgen enkele deelnemers en nabestaanden om op die manier hun verhaal te duiden.
 
De centrale vraag is op welke wijze we aansluiting vinden bij jongere doelgroepen die geen idee hebben wat oorlog daadwerkelijk betekent en dat oorlog altijd meer kost dan het oplevert.
Laat staan dat er een heel ander besef ontstaat: Dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Daar moet je zelf mee aan de slag.

Ereveld Vol Leven op Nationaal Ereveld Loenen 2016 - 2018 (09:00)

Wie krijgen een gezicht?

Wat krijgt een gezicht:

Onderduikers
Verzetsmensen
Burgers & Militairen 
Vluchtelingen
Joden
Roma’s
Sinti’s
Homo’s
Politieke gevangenen
Geallieerden 
Veteranen
Geüniformeerde diensten
De Holocaust 
Razzia’s 
Represailles
Concentratie- en vernietigingskampen
Gevangenissen 
Bombardementen
Dwangarbeid
Op de vlucht voor gevaar
Bersiap
Kolonisatieoorlog
Peacekeeping

Concept ceremonie Ik Geef Een gezicht (08:00)

Herdenken.tv

Vredesmissie militairen krijgen een gezicht

Jong en oud komt in beweging door de slachtoffers haast aanraakbaar te maken.

Zo vormen zij samen onze levende geschiedenis door te laten zien in welke levensfase hun leeftijdsgenoot het leven werd ontnomen door oorlogsgeweld.
De Tweede Wereldoorlog, de oorlog in voormalig Nederlands-Indië, Korea en Vredesmissies erna hebben miljoenen Nederlanders het leven gekost.
Iedere deelnemer heeft zich verdiept in het leven van zijn of haar omgekomen leeftijdsgenoot en deelt dit met de bezoekers en kijkers. Dat kan landelijk, regionaal of lokaal.
Door heel Nederland krijgen oorlogsgraven, -monumenten en beladen locaties op die manier een gezicht. Vooral burgers.
Oók gesneuvelde militairen en andere betrokkenen die ambtshalve betrokken waren bij een oorlogshandeling krijgen een gezicht.
Bij hen staat een militair of geüniformeerde dienst.
Herdenken.TV
Ik Geef Een Gezicht
Ik Geef Een Gezicht
Wie krijgen een gezicht (door heel Nederland)?
enkele voorbeelden
(opnamen vinden het hele jaar door plaats op de verschillende locaties en komen tijdens het VredesEvent bijeen).
√ 49 mannen die als represaille werden doodgeschoten bij Kamp Amersfoort;
√ Omgekomen gezinnen door de vlucht uit Breda (Nationaal Ereveld Loenen);
√ Het Jodentransport naar de verschillende kampen;
√ 46 mannen die werden doodgeschoten bij het Rademakersbroek (Nationaal Onderduikmuseum Aalten);
√ Kindertransporten vanuit Kamp Vught;
√ 150 doodgeschoten mannen bij de Waalsdorpervlakte (Oranjehotel);
√ Doodgeschoten verzetsmensen die liggen begraven op Eerebegraafplaats Bloemendaal (Hannie Schaft);
√ 159 omgekomen Nederlandse vredesmissie soldaten die door heel Nederland liggen begraven, sommige van hen in een oorlogsgraf;
√ Geallieerden die liggen begraven op de verschillende erevelden in Nederland, zoals het Canadese, Sovjet en Amerikaanse ereveld.
<
Voorbeeld verzet: Hannie Schaft krijgt een gezicht (04:30)
Ik Geef Een Gezicht
Ik Geef Een Gezicht VredesEvent
Ik Geef Een Gezicht

Jaarlijks kiezen we een aantal locaties die oorlogsgerelateerd zijn:

Regionale omroepen volgen deelnemers en nabestaanden uit hun eigen regio
Voorbeeld L1, Omroep Brabant, Omroep Zeeland, Omroep Gelderland

De brug naar oorlogen anno 2022

Ik Geef Een Gezicht
Ik Geef Een Gezicht
Ik Geef Een Gezicht VredesEvent
Ook buiten onze eigen grenzen
Wanneer Nederlandse oorlogsslachtoffers een gezicht hebben gekregen en we hun nabestaanden over hun ervaringen hebben gehoord, maken we de verbinding met de oorlogsslachtoffers van oorlogen anno 2022.
Ook zij krijgen symbolisch een gezicht doordat oorlogsvluchtelingen hun verhaal met ons delen vanuit het perspectief van hun oorlogsgeschiedenis.
Zij geven een gezicht aan hun eigen oorlogsslachtoffers die zij achter hebben moeten laten in hun land van herkomst.
Met als ambassadeur de Olympische goud winnares Sifan Hassan (of een vergelijkbaar verhaal).
We zien en horen hun verhaal over oorlogsgeweld en hun vlucht naar Nederland waar zij een verblijfstatus hebben gekregen.
· Wat betekent dit voor hen?
· Wat hebben zij ons te vertellen?
· Hoe zien zij vrede en veiligheid nu en in de toekomst voor zich?
Voorbeeld Monument: Hannie Schaft 100 jaar
Vrouw in het Verzet krijgt een gezicht (01:00)
Ik Geef Een Gezicht
Ik Geef Een gezicht

Met ruimte om de grenzen te verleggen...

VredesEvent Ik Geef Een Gezicht
VredesEvent Ik Geef Een Gezicht
Het Nationale VredesEvent wordt ontwikkeld tijdens de fase waarin de laatste directe ooggetuigen van de strijd tegen de nazi’s ons ontvallen.
Dat betekent dat er ruimte komt om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om bij het jaarlijkse event op de Dag van de Internationale Vrede óók jongeren en nabestaanden te betrekken die de Tweede Wereldoorlog vanaf de andere kant hebben beleefd binnen hún eigen (Duitse) familieverhaal.
Duitsland heeft als agressor óók te kampen met een traumatisch oorlogsverleden.
Hoe beleven Duitse jongeren en hun ouders dat?
Wat betekent dit voor hen?
Hoe zien zij vrede en veiligheid nu en in de toekomst?
En tegelijkertijd kunnen we ons afvragen wat dit verleden nog steeds met ons doet en de directe nabestaanden.
Het antwoord hierop kunnen wij niet geven, net zoals op vele vragen hierboven.
We kunnen dergelijke thema’s wel bespreekbaar maken en aftasten wat wel en niet nodig is om echt te kunnen zeggen: Dit nooit meer!

 

VredesEvent Ik Geef Een Gezicht
Duitse begraafplaats Ysselsteijn (Limburg) waar 31.714 dode (voornamelijk) Duitse militairen liggen vanaf 17 jaar oud.

Persoonlijk, toegankelijk, voor jong en oud

Heb je vragen, ideeën? Wil je meewerken achter de schermen of meedoen als representant? Ben je iemand die graag ziet dat een oorlogsmonument of -begraafplaats in de buurt eens de aandacht krijgt?
Laat het ons weten! Het VredesEvent staat nu nog in de kinderschoenen en alle feedback is meer dan welkom!
Momenteel zijn we in gesprek met diverse partners, waaronder een publieke omroep en enkele regionale omroepen.
Natuurlijk zoeken we verbinding met de verschillende oorlogsgerelateerde instanties en organisaties.
Het is een behoorlijke uitdaging die we wellicht samen met jou aan kunnen gaan. 
Bovenstaande informatie is nog een concept dat nog vele ontwikkelingen zal moeten doorstaan. Maar het begin is er!
Doe je mee?
Dennis Brussaard – Director Nationale VredesEvent
 

dennis@geefeengezicht.nl

Verhalen over de Holocaust

Het echtpaar Wijler
Het Joodse gezin Meijers
Louk de Liever

Vredesmissies na 1945

Mark Leijsen
Timo Smeehuijzen
Tom Krist 

Kampgevangenen (1942-1945)

Getuigenissen van oud-gevangenen: Nicolaas Snaas
Verzetsverhalen vertelt vanuit de achterblijvers: Jean van Geuns
Het verhaal van de familie Rijper

Verhalen van het verzet (1940-1945)

Han Gelder
Familie Smink | Brouwer
De familie Ter Morsche
Dominee Ader
Verzetsstrijder Jan Le Griep
Leendert Schijveschuurder
Walraven van Hall
Jonetta ter Borg

Levensverhalen

Hannie Schaft van Baby tot Student
1941 – en in de oorlog
Hannies nalatenschap

Slachtoffers van repressailles

Oud-gevangene Henk Haan
Het verhaal van Johan Thomas
Het verhaal van Bas van der Starre

Generatie op generatie

De vlucht van Breda: Liane van Bredee
De vlucht van Breda: De familie van der Linden
Bente Alwijcher
Oorlogstijd rond Amersfoort en Leusden: Riet Tolboom

Geallieerden

Sovjet militairen: Arsen Asanisjvili
Amerikaanse militairen: Bill Moore

Nederlands-Indië

Sjors van der Panne bezoekt erevelden op Java
Oorlog in Nederlands-Indië: Vic Toers Bijns

Verhalen met muziek

Afscheidsbrief Johannes Bovenkamp
Kamp Amersfoort Familiekoor en Sjors van der Panne
Opening met solisten Amersfoorts Jeugdorkest en carrillon
Nationaal Ereveld Loenen  mei 2018 opening muziek
Opening met Amersfoorts Jeugdorkest tijdens corona
100 jaar Hannie Schaft met Wyke van Weelden
Sjors van der Panne op Java

Met school naar een ereveld

Scholieren bezoeken Ik Geef Een Gezicht en ervaren het zelf
Viral spot
VredesEvent Ereveld Vol Leven