GO UP

HET NATIONALE VREDES EVENT

samen werken

VredesEvent Ereveld Vol Leven

 Kleinere en grotere organisaties kunnen deelnemen aan dit educatieve project.

Onze opgedane ervaring en kennis van vier edities Ereveld Vol Leven willen we graag inzetten om het Nationale VredesEvent professioneel te laten plaatsvinden, waarbij uitbouw naar een landelijke dekking en (internationale) aandacht en bekendheid het streven is.

Het Nationale VredesEvent is mogelijk door geheel Nederland, in het bijzonder op of nabij oorlogsbegraafplaatsen, oorlogsmonumenten en herinneringscentra. Maar ook in de aula van een schoolgebouw of de kantine van een sportvereniging. Juist door de opzet van het Nationale VredesEvent kunnen allerlei organisaties meedoen en kunnen jongere en oudere belangstellenden deelnemers worden.

Het Nationale VredesEvent kan in principe door heel Nederland (en daarbuiten) georganiseerd worden, afhankelijk van de lokale, regionale of landelijke belangstelling.

Samenwerking in goed overleg

Nabestaanden en achterblijvers

We vragen altijd goedkeuring van  nabestaanden en betrekken hen bij de opzet en uitvoering van het live herinneringsvent. Ook worden nabestaanden als eerst in de gelegenheid gesteld om hun eigen dierbare een gezicht te geven. Dit kunnen ook (achter)kleinkinderen zijn. of achtergebleven neven en nichten.

Organisaties

Er wordt nauw samengewerkt met lokale, regionale en landelijke stichtingen, verenigingen en comités, die zich inzetten voor (jaarlijkse) herdenkingen en vieringen van vrede en vrijheid.

Begraafplaatsen

Beheerders van (oorlog)begraafplaatsen, oorlogsmonumenten en herinneringscentra en hun vrijwilligersorganisaties worden ook berokken bij de organisatie.

Omroepen en pers

De samenwerking wordt gezocht met lokale, regionale en landelijke omroepen en de pers (dag- en weekbladen.(tv en radio)

Ik Geef Een Gezicht
Ik Geef Een Gezicht

Jongeren

Om jongeren te interesseren zijn niet alleen de diverse onderwijsinstanties belangrijk, waaronder VMBO, MBO, HAVO, VWO, HBO en Universiteiten, maar ook bijvoorbeeld sportverenigingen en scoutingclubs. Social media worden ingezet om hen te bereiken.

Gezinnen

Om jongeren te interesseren zijn Verder werken we graag samen met gezinnen, kinderen en volwassenen, die zich willen inzetten om getroffenen een gezicht te geven.

Vrijwilligers

Iedereen die zich inzet voor of meedoet aan het VredesEvent doet dit geheel vrijwillig. Ook de begeleiders in het veld; zij hebben vaak een (professionele) achtergrond als rouw- en verliesdeskundige. 

Ik Geef Een Gezicht

Sponsoren

Bedrijven en netwerkorganisaties kunnen als sponsor of ambassadeur optreden voor lokale, regionale en landelijke activiteiten van het Nationale VredesEvent.

Donateurs

Een lokaal, regionaal of landelijk georganiseerd Nationale VredesEvent kan worden ondersteund door individuele donateurs.

Fondsen

Tot slot zijn de fondsen in Nederland belangrijk om het Nationale VredesEvent mede financieel mogelijk te maken.

Geef je op als deelnemer, vrijwilliger, sponsor of donateur 

VredesEvent Ereveld Vol Leven