logo_ikgeg-2021_hres-alpha_512
Banse J.A.R.
Johan Anton Richard
64 jaar
Banse J.A.R.
Woonplaats | Kampen
Ik geef een gezicht aan | Banse C.A., Verstift A.R.G.E.
Tijdens Event | Indische verhalen
Ik doe mee omdat |

je - door te weten en te beseffen wat er destijds in Nederlands-Indië heeft plaatsgevonden - meer over je ouders te weten komt. Hun pijn is ook onze pijn, maar helaas kan door de pijn gezamenlijk te ervaren hun pijn niet minder of kleiner gemaakt worden. Daarvoor zijn de pijn, angst, vernedering en het verdriet te groot, helaas. Belangrijk is echter wel dat de verhalen verteld blijven worden, ook aan de volgende generaties zodat zij zich een juist beeld kunnen vormen over "Die periode, daar ginds" en welk onrecht heeft plaatsgevonden en nog steeds geschiedt.....

Lees meer