GO UP

Welkom bij

IK GEEF EEN GEZICHT

Met alle nieuwe mediatechnieken en online mogelijkheden kunnen we meer dan ooit de verbinding leggen om ons verlies van een dierbare met elkaar te delen.

Hoe ziet dat verlies er voor jou uit? Wie zou jij blijvend willen herinneren? Wat wil je erover vertellen? Wat kan ik daarvan leren?

Dit proberen we te ontdekken met het nieuwe herinneringsplatform ‘Ik Geef Een Gezicht’, in samenwerking met Herdenken.TV.

Dat doen we het hele jaar door online en tijdens bijzondere herdenkingevents.

Een online herinneringsplatform voor iedereen die verbinding zoekt

Met dit platform willen we een on line monument bieden aan alle nabestaanden en betrokkenen die een groep mensen – wier leven abrupt werd afgebroken door een bepaalde (onverwachte) gebeurtenis  – willen herdenken en gedenken.

Dat doen we op deze website door events, gegroepeerd naar thema, te benoemen. Bijdeze event horen beschrijvingen (profielen) van getroffenen.

Wanneer je ervaart dat meer mensen ook te maken hebben (gehad) met het onverwachte verlies van een geliefde of bekende, kan het je verder helpen in het naar boven halen Vande mooie herinneringen aan hen, die zo gemist worden.

Daarnaast biedt het je de mogelijkheid om rouw te delen met een of meerdere lotgenoten.

Thema’s

Ik Geef Een Gezicht is initieel opgezet om events  aan te bieden aan een groeiende groep belangstellende jongeren, met de bedoeling getroffenen te herinneren , te herdenken en te gedenken. Momenteel zijn twee thema’s actief: Tweede Wereldoorlog en Nederlands-Indie.

Afhankelijk van de belangstelling kunnen in de toekomst ook andere thema’s worden belicht, zoals:

  • corona
  • hersenziekten
  • verkeersongevallen
  • zinloos geweld
  • vliegtuigongevallen

Event

We ontwikkelen en organiseren live events, waarbij we getroffenen tijdens een herinneringsbijeenkomst voor het voetlicht brengen. Dat kan een kleinere bijeenkomst zijn met een ceremonie, waarbij ruimte is voor persoonlijke verhalen met uitsluitend nabestaanden. Maar ook een groot openbaar herinneringsevent met de aanwezigheid van media, publiek, deelnemers, die de getroffenen door middel van een ceremonieel concept hun overleden leeftijdgenoten een gezicht geven.

Dit wordt per event op maat ontwikkeld in samenspraak met de direct nabestaanden. Daaraan kan ook een mediacampagne worden gekoppeld, die als doel heeft om vanuit educatief perspectief het thema onder de aandacht te brengen.

Met als ultiem doel meer getroffenen in de toekomst te voorkomen. Of om meer bekendheid te creëren rondom het thema rouwverwerking.

Profiel Getroffene

Iedere getroffene heeft binnen een event een eigen profiel. Dit profiel wordt opgebouwd door hun nabestaanden, door geïnteresseerde organisaties of stichtingen en door deelnemers, die zich willen verbinden aan Ik Geef Een Gezicht.

Ook vrienden en collega’s van de getroffenen kunnen hun herinneringen toevoegen aan het online monument. Verder staat vermeld waar het graf of monument te bezoeken is. Bij de verdere ontwikkeling van de website kunnen  ook berichten worden geplaatst, die betrekking hebben op een bepaald profiel of event.

Profiel Deelnemer

Iedere deelnemer heeft binnen tenminste een event een eigen profiel. Dit profiel wordt opgebouwd door die deelnemers zelf. Deelnemers kunnen in meerdere events participeren.

Bij de verdere ontwikkeling van de website kunnen deelnemers ook rechtstreeks berichten plaatsen, die betrekking hebben op een bepaald profiel of event.

Gedurende de initiële ontwikkeling verloopt die proces via onze redactie.

Zorgvuldig en transparant

Alle informatie wordt zorgvuldig verzameld en samengesteld door onze redactie. Ieder profiel blijft onder toezicht van de direct betrokkenen en staat het gehele jaar door online.

Alle kosten hiervoor worden gedragen door donaties, bijdragen, sponsors en fondsen aan onze Stichting Verbinding door Verbeelding.

In samenwerking met Herdenken.TV worden onze events ontwikkeld, georganiseerd en uitgevoerd.

In de toekomst zal het ook mogelijk worden naast herdenkingen ook andere thema’s en events te adresseren.

Met zingeving om er van te leren

Het educatieve karakter van onze bijzondere online en offline herinneringsevents is de drijfveer achter dit unieke project.

Ik Geef Een Gezicht wil een jongere groep potentiële deelnemers aanspreken met de thema’s om hiervan te leren door de verhalen van getroffenen (en hun nabestaanden) door te geven vanuit hun eigen perspectief en belevingswereld.

In beeld en geluid

We leggen de persoonlijke verhalen vast in beeld en geluid. Dit kunnen ooggetuigen, nabestaanden en overige betrokkenen zijn, die hun verhaal delen. Deze video’s worden toegevoegd aan deze website en aan de website van Herdenken.TV, waar de live videostreams worden verzorgd.

Ider event vraagt om een eigen, zorgvuldige benadering en specifieke aanvliegroute. Soms is de gebeurtenis nog te kort geleden of is media aandacht voorlopig  niet gewenst. Dit begrijpen wij volkomen en we respecteren de wensen van nabestaanden altijd.

Wij denken tegelijkertijd dat er veel thema’s zijn die aandacht verdienen, zodat er een grotere bewustwording ontstaan bij (vaak) jongere generaties. Daarin hechten wij er groot belang aan om een duidelijke boodschap mee te geven.

Zingeving is onze drijfveer. Een troost bieden aan degenen, die zijn achtergebleven.

Voorbeelden van video registraties

Ereveld Vol Leven is een concept van Geef Een Gezicht, waarin we de door oorlog verloren levens zichtbaar maken voor en door jongere generaties.

De getroffenen krijgen niet alleen online een gezicht; ook tijdens een live event is het mogelijk om huidige generaties bij de herdenking te betrekken door hen te laten deelnemen.

Ik Geef Een Gezicht